Month: May 2020

Crown Princess Victoria gave today an introductory speech at the European conference ECRD2020, on rare diagnoses

Bu gönderiyi Instagram'da gör

I dag höll Kronprinsessan ett inledningstal på den europeiska konferensen ECRD2020, om sällsynta diagnoser. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Kronprinsessan, som är beskyddare av @sallsyntadiagnoser, inledde den digitala konferensen med att bland annat säga: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ "That is why organizations such as yours, and meetings such as this, are so important: To give voice to those who need to be heard. To share knowledge and experiences. And to remind us, that even when the world gives you plenty of reasons to feel that way, you are not alone." ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📌 Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin. Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige. Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎥: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungahuset (@kungahuset)'in paylaştığı bir gönderi ()